top of page

Disclaimer

Deze website www.studiouniek.be is eigendom van Mevrouw Bibiana Damen, handel drijvend onder de benaming STUDIO UNIEK, met maatschappelijke zetel te 2980 ZOERSEL, Molenheide 8, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0860.101.869, IBAN BE84 7512 0382 8059, BIC AXABBE22, tel. +32 (0)476 96 11 89, e-mail bieke@studiouniek.be, (hierna genoemd ‘STUDIO UNIEK’). 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van de website www.studiouniek.be, met inbegrip van de ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustratiees, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan STUDIOUNIEK of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid 
De informa]e op www.studiouniek.be is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

STUDIO UNIEK levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal STUDIO UNIEK de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
STUDIO UNIEK kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via Bieke@studiouniek.be.
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. STUDIO UNIEK geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 
STUDIO UNIEK kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. STUDIO UNIEK verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Privacybeleid 

STUDIO UNIEK hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site. 
De verantwoordelijke voor de verwerking, STUDIO UNIEK, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. 

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen mits zijn expliciete toestemming gebruikt worden voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van STUDIO  UNIEK. 

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan hij via een schribelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan STUDIO UNIEK, 2980 ZOERSEL, Molenheide 8, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunnen de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, gecorrigeerd worden dan wel volledig worden verwijderd. 
De ontvangen persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
 

STUDIO UNIEK kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker naar de website van STUDIO UNIEK is gekomen, of waarlangs hij die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

Het gebruik van “cookies”. 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'first party cookies' en ‘third party cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te iden]ficeren, enkel machines. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeb gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet akomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan gebeuren via de balk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
 

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. 

Google analytics 

De website www.studiouniek.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker dit weigeren. Hierdoor kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig worden benut. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

 

STUDIO UNIEK, mei 2020
 

bottom of page